НОВИНИ

Стипендианти на „ИНСА ОЙЛ“ за 2023 година

Определени са студентите- стипендианти на „ИНСА ОЙЛ“ за 2023 година

 

 

В началото на настоящата академична, учебна година „ИНСА ОЙЛ“ учреди стипендиантска програма, която да мотивира за по-добри резултати в обучението, изявени студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Ръководители и преподаватели от висшето учебно заведение предложиха на комисията от мениджъри на нефтената компания 13 студенти от три факултета-юридически, химически и икономически. С всеки от кандидатите беше проведена среща-разговор, а със студентите-химици беше проведен тест, който включваше въпроси по специалността.

След втората част от конкурса за стипендианти на „ИНСА ОЙЛ“ бяха определени следните студенти:

 

  1. Ангела Ситновска – Студент в ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, Химически факултет, Магистърска програма „Хранителна химия“;
  2. Дияна Димитрова - Студент в ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, Химически факултет, Магистърска програма „Фармацевтична химия“;
  3. Тони Владимирова - Студент в ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, Юридически факултет, Специалност „Право“;
  4. Сибел Фикретова Джелилова - Студент в ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ФИСН, Магистърска програма „Финансов мениджмънт“ .

 

Първоначално обявената втора стипендия за студент от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“ще бъде предоставена следващата учебна година.

Всеки от отличените студенти ще получи стипендия в размер на 2 000,00 лв. (две хиляди лева) за срок от осем месеца – по 1 000,00 лв. (хиляда лева) за всеки семестър. На някои от кандидатите ще бъде предложен стаж в “ИНСА ОЙЛ” ЕООД.

Стипендиантската програма на българската петролна компания се провежда за първа година, но се планира партньорството с Пловдивския университет да стане традиционно. Програмата на „ИНСА ОЙЛ“ има за цел на стимулира студентите от висшето учебно заведение да учат усърдно, да бъдат мотивирани по време на обучение и да се стремят към най-високи професионални стандарти.

Протоколът от проведения финален етап на конкурса за стипендианти на „Инса ойл“ може да видите тук.