Контакти


Контакти

Търговски отдел

Иван Кауков директор продажби
Младен Кьолов търговски представител
Младен Говедарски търговски представител
Биляна Карагеоргиева
Велина Далчева
Ламбрина Йовчева

Административен офис Стряма

с. Стряма, местност Перселик, код 4142, административна сграда ИНСА ОЙЛ ЕООД

Рафинерия Белозем

с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив

Офис София

гр. София, ул.Шипка № 5

База Русе

гр. Русе 7000 бул. “Тутракан” 100

инж. Николай Генчев Ръководител петролна база

База Бургас

Пристанищен терминал „Изток“2 8000 Бургас, България

Красимир Карабаджев търговски представител Бургас

Отдел Доставки

Галина Домовчийска експерт доставки

Транспорт

Цветан Станчев директор транспорт

Отдел Финанси

Анета Ненчова финансов директор

Бензиностанции Инса Ойл - Административен офис Пловдив

гр. Пловдив, бул. Васил Левски 170, административна сграда ИНСА ОЙЛ ЕООД

Експорт

Момчил Дачовски