Производство и логистика

Производство и логистика


Основен приоритет на компанията е качеството на произвежданата продукция. Затова като част от рафинерията имаме и комплексна изпитателна лаборатория

Group с. Белозем

След пристигане на пристанище в Бургас, горивото се транспортира до нашата рафинерия с. Белозем. Там се извършва преработка и след многократно и постоянно окачествяване на суровините и готовата продукция, се натоварва на автоцистерни или влакови композиции, за да достигне готовата продукцията до складовете и бензиностанциите.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС