Производство и логистика

Производство и логистика


Основен приоритет на компанията е качеството на произвежданата продукция. Затова като част от рафинерията имаме и комплексна изпитателна лаборатория