Качество

Качество


Основен приоритет на компанията е качеството на произвежданата продукция. Затова като част от рафинерията имаме и комплексна изпитателна лаборатория

Сертификати

Инса ойл“ ЕООД отговаря на всички български и международни екологични стандарти. В своята дейност компанията е внедрила интегрирана система на управление по трите международни стандарта за управление – ISO 9001 – управление на качеството; - ISO 14001- управление на околната среда и – ISO 45001 – управление на здравето и безопасността при работа. Системите са сертифицирани от международната сертифицираща организация TUV NORD.

ВИЖ ВСИЧКИ

Екология, безопасност и околна среда

Екология, безопасност и околна среда

Опазването на околната среда е сред водещите приоритети на „ИНСА ОЙЛ“. Компанията притежава Комплексно разрешително, с което прилага системен подход върху контрола на въздействието от дейността си върху околната среда.

РАЗБЕРИ ОЩЕ