Качество с история и бъдеще


„ИНСА ОЙЛ“ е българска петролна компания, която е един от водещите производители на нефтопродукти в Република България.

ГЛЕДАЙ ВИДЕОТО
ЗА НАС

История

2020 История

Открихме нов административен офис

КЪМ ИСТОРИЯТА НИ
Отговаряме на всички български и международни екологични стандарти
КАЧЕСТВО

Отговаряме на всички български и международни екологични стандарти

В своята дейност компанията е внедрила интегрирана система на управление по трите международни стандарта за управление – ISO 9001 – управление на качеството; -  ISO 14001- управление на околната среда и – ISO 45001 – управление на здравето и безопасността при работа.

ВИЖ СЕРТИФИКАТИТЕ