КАЧЕСТВО

Екология


“ИНСА ОЙЛ” ЕООД е екологично отговорна компания, за която грижата за опазването на компонентите на околната среда, защитата на здравето на хората и съхраняването на биологичното разнообразие са основен приоритет в дейността.

Бизнесът на “ИНСА ОЙЛ” е екологично отговорен. Грижата за опазването на компонентите на околната среда, защитата на здравето на хората и съхраняването на биологичното разнообразие са основен приоритет в дейността.

Внедрена е интегрирана система на управление

„ИНСА ОЙЛ“ отговаря на всички български и международни екологични стандарти. В своята дейност компанията е внедрила интегрирана система на управление по трите международни стандарта за управление – ISO 9001 – управление на качеството; - ISO 14001- управление на околната среда и – ISO 45001 – управление на здравето и безопасността при работа. Системите са сертифицирани от международната сертифицираща организация TUV NORD.

Сертификати за екология

„Инса ойл“ ЕООД отговаря на всички български и международни екологични стандарти.

ВИЖ ВСИЧКИ